CrownOwner

84 teksty – auto­rem jest Crow­nOwner.

Myślisz, że możesz uda­wać. My się nie poznamy.
A jed­nak... Two­je Ty do­goni Cię, pożre Twoją maskę.
I co wtedy???? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2016, 14:37

Zmęcze­ni bohaterowie 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 sierpnia 2014, 18:08

Ludziom to się wszys­tko, al­bo z sek­sem, al­bo z ho­lokaus­tem kojarzy! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 sierpnia 2014, 18:54

Kiedy jest ko­niec, jak często możemy prze­suwać gra­nicę. Czy w nies­kończo­ność, czy jest ja­kiś ko­niec końca. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 sierpnia 2014, 19:28

Naj­gor­sze co człowiek może zro­bić, to próbo­wać zrozumieć... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 7 sierpnia 2012, 23:20

To co zo­baczyłam tej no­cy, po­kazało mi, że grasz by przeg­rać, nie po to by wyg­rać życie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 października 2011, 23:25

Po co wra­cać do przeszłości, jeśli nie ma żad­nej przyszłości? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 października 2011, 21:56

Nie krzyczę!
Szepcze!! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 października 2011, 21:43

Etap niepew­ności, jest eta­pem wstępnym, do mo­men­tu zniechęcenia! 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 sierpnia 2011, 19:49

Nie sposób za­pom­nieć, w miej­scu pełnym wspomnień... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 1 sierpnia 2011, 18:32
CrownOwner

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CrownOwner

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

9 sierpnia 2016, 00:54CrownOwner sko­men­to­wał tek­st Myślisz, że możesz uda­wać. [...] 

29 lipca 2016, 17:15CrownOwner sko­men­to­wał tek­st Myślisz, że możesz uda­wać. [...] 

29 lipca 2016, 17:13CrownOwner sko­men­to­wał tek­st Myślisz, że możesz uda­wać. [...] 

29 lipca 2016, 15:24Indygoo sko­men­to­wał tek­st Myślisz, że możesz uda­wać. [...] 

30 sierpnia 2014, 01:29dzieńświstaka sko­men­to­wał tek­st Zmęczeni bo­hate­rowie

29 sierpnia 2014, 20:31Whatsername sko­men­to­wał tek­st Ludziom to się wszys­tko, [...]

29 sierpnia 2014, 18:08CrownOwner do­dał no­wy tek­st Zmęczeni bo­hate­rowie

29 sierpnia 2014, 18:06CrownOwner sko­men­to­wał tek­st Ludziom to się wszys­tko, [...]

28 sierpnia 2014, 19:47Whatsername sko­men­to­wał tek­st Ludziom to się wszys­tko, [...]

28 sierpnia 2014, 18:30CrownOwner sko­men­to­wał tek­st Ludziom to się wszys­tko, [...]